Despre

Working Equitation este inspirată din munca la o fermă de animale, această nouă disciplină câştigând teren în preferinţele iubitorilor sportului ecvestru, amintind de Doma Vaquera (lucrul cu vacile, în Potugalia) de unde, de altfel, îşi are originea.

Legătura stabilită între om şi cal îşi regăseşte originile încă de la începutul omenirii, fiind motiv central în majoritatea formelor de artă, contribuţia calului la dezvoltarea naturii umane fiind de netăgăduit. Legătura dintre om şi cal a cunoscut o evoluţie paralelă cu cea a omului, calul trecând de la a fi animal de povară, la maşină de război şi în prezent, fiind considerat mai degrabă, sportiv. În echitație și-au făcut loc toate manifestările multiculturale, precum stilul și echipamentul tradițional englezesc (definit prin sportul de societate – hunting cross), prin stilul și echipamentul clasic spaniol (doma clasica, doma vaquera, alta escuela, garrocha, rejoneo), prin stilul și echipamentul arab de călărie, dar și prin stilul și echipamentul specific continentului nord american, cunoscut mai degrabă ca stilul western (cowboy). Modul corect de a călări și controla calul este universal valabil pentru toate stilurile, deși

în funcție de echipamentul folosit pot apărea mici variații.

Lumea se vede mai frumos printre urechile calului

Autor necunoscut

Disciplina Working Equitation (WE) a fost creată ca o suită de probe interdependente și corelate reciproc, deschise atât călăreţilor începători, cât şi călăreţilor cu temeinice cunoştinţe, ținând cont de tehnicile dezvoltate în ţări unde caii sunt folosiţi atât pentru muncă cât şi pentru sport.

Working Equitation a devenit un sport competitiv în 1996, odată cu primul campionat european, care a avut loc în Italia. Disciplina Working Equitation este recunoscută ca ramură sportivă în multe țări, în mare parte în America de Sud și Europa, unde există propriile organisme de conducere ale acesteia.

Disciplina Working Equitation reprezintă o alternativă la sportul ecvestru olimpic, aceasta îmbinând elemente de dresaj (prin evoluţia cuplului cal/sportiv în cadrul unor progresii de dresaj clasic), obstacole (prin existenţa unui traseu cu obstacole, care este stabilit înainte şi este aprobat de un Juriu de Teren) şi probă completă (prin forma obstacolelor, care amintesc de eventualele piedici cu care se poate confrunta un muncitor al unei ferme pe parcursul unei zi de lucru: pod de lemn, poartă, ţarc, etc.), totodată introducând gradele de dificultate într-o manieră progresivă, aşa cum este prevăzut în cadrul Regulmanetului competiţional.

Aspectul pozitiv principal este că disciplina Working Equitation a demonstrat un grad sporit de deschidere, permiţând participarea la competiţiile de profil tuturor raselor de cai şi a oricărui împătimit al sportului ecvestru, care îşi doreşte o carieră sportivă. Deşi relaxată în abordare, disciplina Working Equitation este guvernată de prevederile Regulamentului Competiţional (elaborat de fiecare stat participant, în baza Regulamentului Competiţional emis de World Association of Working Equitation – WAWE), în care sunt prezentate pe larg, nivelele şi categoriile de sportivi, la care se adaugă o descriere in extenso a obstacolelor şi a manierei de abordare a acestora.

Working Equitation (WE) se desfăşoară pe 4 (patru) probe:

Proba de dresaj

Obiective de a dezvolta un cuplu calcălăreț într-o manieră armonioasă,  sportivul dovedeşte încredere şi atenţie pentru detalii  calul execută mişcările cu calm, supleţe, flexibilitate şi relaxare

Detalii
Proba de maniabilitate (stil)

Evidenţierea capacităţilor cuplului sportiv-cal a evolua
calm, cu precizie, cu stil şi regularitate pentru trecerea oricărui obstacol pe teren variat; evidenţierea întregii empatie şi colaborare a cuplului sportiv-cal.

INDIVIDUAL

Detalii
Proba de viteza

Proba pentru a evidentia capacitatea de coordonare si anticipare a calaretului si supunerea si atentia din partea calului.

Detalii
Proba de lucru cu vacile

Este o proba pe echipe.

Detalii

Pentru un cuplu cal/sportiv, disciplina are trei faze: de Dresaj (un test unde sunt demonstrate abilităţile de dresaj clasic, cu mişcări de dresaj academic), de Maniabiliate/Stil (unde sunt demonstrate abilităţile cuplului cal/călăreţ de a parcurge un traseu prestabilit, accentuându-se parteneriatul între om şi cal) şi parcursul de Viteză (unde timpul cel mai scurt pentru parcurgerea traseului cu obstacole oferă câştigătorul probei). Pentru echipele participante la acest tip de concursuri este inclusă şi o probă spectaculoasă, cu vaci, în care împreună, echipa cooperează pentru a scoate din turmă o vacă în cel mai scurt timp.