Probe

Proba de dresaj

Obiectivele acestei probe sunt de a dezvolta un cuplu cal-călăreț într-o manieră armonioasă, în care sportivul dovedeşte încredere şi atenţie pentru detalii, iar calul execută mişcările cu calm, supleţe, flexibilitate şi relaxare. Proba de Dresaj se desfăşoară pe o suprafaţă de 20m/40m, total demarcată şi împrejmuită cu gard nu mai mare de 0,50m înălţime, sau în spaţii închise, având aceeaşi suprafaţă.

Proba de Dresaj se arbitrează ca orice probă clasică de dresaj, avându-se în vedere toate aspectele ce decurg de aici.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

Proba de maniabilitate (stil)

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

Obiectivele acestei probe sunt acelea de a evidenţia în egală măsură capacităţile calului şi ale călăreţului de a evolua calm, cu regularitate, precizie, rafinament și eleganță pentru depășirea oricărui obstacol şi eventualelor dificultăţi care pot apărea în lucrul pe teren variat şi care pot pune în valoare întreaga empatie şi colaborare a cuplului cal-călăreț.

Timpul maxim de evoluţie al cuplurilor nu poate fi mai mare de 10 minute, indiferent de lungimea şi dificultatea parcursului. Este recomandat ca terenul de concurs să aibă dimensiuni cuprinse între 20m/40m şi 30m/70m, pe iarbă sau pe nisip.

Distanţa între obstacole nu poate fi mai mică de 10m.

Obstacolul constă în dispunerea a 2 (două) butoaie la o distanţă cuprinsă între 3 – 9m unul de celălalt, măsuraţi din centrul butoaielor. Schema prezentată
alăturat are caracter orientativ.
Mod de abordare. Concurentul se apropie de obstacol şi va descrie cifra 8 între cele două butoaie căutând să execute două cercuri egale având ca centre cele două butoaie. Primul butoi va fi abordat obligatoriu pe mâna dreaptă, trecând printre cele două butoaie fix la jumătatea distanţei dintre ele, schimbând mâna spre stânga. Părăsirea obstacolului se va face de asemenea, trecând prin fix jumătatea distanţei dintre butoaie.

Obstacolul poate fi trecut şi prin mers înapoi.

Descriere. Obstacolul constă dintr-un pod de lemn cu aspect cât mai rustic (sau ceva asemănător) cu dimensiuni  aproximative de maximum 4m/1,5m şi la o înălţime maximă de la nivelul solului de 0,20m. Suprafaţa podului trebuie să nu permită alunecarea şi trebuie făcut dintr-un material care să susţină greutatea calului şi a călăreţului, chiar şi la galop. Schema prezentată alăturat are caracter orientativ. Obstacolul poate fi folosit şi de două ori în aceeaşi probă (din sensuri diferite).

Mod de abordare. Concurentul va aborda acest obstacol strict la pas mediu, iar înainte şi după trecerea podului va urmări alura indicată în Tabelul cu Aluri [TA].

Descriere. Obstacolul constă dintr-un număr de maximum 9 (nouă) jaloane cu înălţimea minimă de 2m, aşezate pe sol în două şiruri paralele (fără a fi ancorate). Distanţa dintre
şiruri va fi de 6-9m, iar distanţa dintre jaloanele unui şir de 6-9m. Distanţele vor fi
egale atât între şiruri, cât şi între jaloane. Jaloanele se vor aşeza intercalate: 1, 3, 5, 7, 9 – pe o parte şi 2, 4, 6, 8 – pe alta, astfel, jalonul nr. 2 va fi la jumătatea distanţei dintre jaloanele nr. 1, respectiv nr. 3. Schema prezentată alăturat are caracter orientativ.

Mod de abordare. Concurentul va aborda jalonul nr. 1 ca în schiţa parcursului şi va căuta să treacă obstacolul, descriind arce de cercuri egale între jaloane. Abordarea obstacolului se face după cum urmează: calul va efectua semivolte în jurul jaloanelor, iar direcţia de abordare este stabilită de traseul parcursului, cu schimbare de mână la mijlocul liniei dintre jaloane. Alura în care urmează a fi abordat obstacolul este indicată în Tabelul cu Aluri [TA]. În caz de abordare greşită şi necorectarea erorii, cuplul cal-călăreț va fi eliminat.

Descriere. Obstacolul, prin forma şi dimensiunea lui, trebuie să aibă un aspect cât mai natural, va fi delimitat pe părţile laterale cu picioare de obstacol, având marcajul alb în stânga şi cel roşu în dreapta, pentru a se indica direcţia de abordare. Poate fi confecţionat plecând de la o bară pe sol şi ajungându-se până a dimensiunea unor baloţi de paie (fân) dispuşi orizontal şi cu bară deasupra (care să fie pusă pe căluşi). Înălţimea obstacolului va fi de maxim 60cm şi nu trebuie să fie fix!

Mod de abordare. Abordarea obstacolului se face după cum urmează: călăreţul efectuează săritura peste obstacol într-un galop ritmat, pe mijlocul obstacolului. Ritmul galopului se menţine înainte, pe timpul şi după efectuarea săriturii. Obstacolul poate fi trecut de 2 (două) ori în direcţii diferite.

Descriere. Obstacolul constă în formarea unei incinte compuse din două cercuri concentrice, lăsând un culoar între ele de 1,5 – 2m şi un spaţiu de intrare de 2m. În cercul mic (cu diametrul de
aproximativ 3m) se pot dispune animale mici (iepuri, raţe, gâşte, capre etc.), sau elemente decorative. Se intră prin spaţiul special amenajat, se ocoleşte incinta cu animale, descriind un cerc complet şi se iese afară. Schema prezentată alăturat are caracter orientativ.

Mod de abordare. Abordarea obstacolului se face după cum urmează: cuplul cal-călăreț se îndreaptă în direcţia intrării în ţarc şi înconjoară o dată complet cercul mic. La abordarea acestui  obstacol se menţine cadenţa cu care s-a intrat în ţarc (şi care este specificată în Tabelul cu Aluri [TA]). În cazul în care Juriul de Teren [JT] a hotărât abordarea acestui obstacol pe ambele mâini, schimbarea de direcţie şi de mână se vor efectua după cum este indicat în Tabelul cu Aluri [TA]. Situaţiile speciale sunt lăsate la latitudinea Juriului de Teren [JT].

Descriere. Obstacolul constă din dispunerea liniară a minim 5 (cinci) jaloane cu înalţime minimă de 2m, la o distanţă de minim 6 – 9m între ele, fără ca acestea să fie ancorate în pământ. Începutul şi sfârşitul sunt marcate de elemente distinctive albe şi roşii. Direcţia de intrare va fi specificată în schiţa parcursului. Este posibilă o combinare a slalomului dintre jaloanele paralele şi cele dispuse liniar.

Mod de abordare. Abordarea obstacolului se face după cum urmează: cuplul cal-călăreț efectuează arce de cerc egale, având ca punct de centru câte un jalon. În galop se merge pe mâna corespunzătoare curbei abordate. Cu fiecare schimbare de direcţie trebuie să se schimbe şi mâna – la mijlocul distanţei dintre jaloane. Alura în care urmează a fi abordat obstacolul este indicată în Tabelul cu Aluri [TA]. În caz de abordare greşită şi necorectarea erorii, cuplul cal-călăreț va fi eliminat. Schimbarea de direcţie între jaloane trebuie făcută fix la jumătatea distanţei dintre ele, descriind jumătăţi de cerc perfect egale între ele. Obstacolul poate fi trecut de două ori în cadrul aceleiaşi probe (din sensuri diferite).

Descriere. Obstacolul constă din dispunerea a trei butoaie în formă de triunghi echilateral cu latura cuprinsă între 3m şi 9m măsurată din centrul butoaielor, iar distanţa dintre cele trei butoaie rezultând din aceste specificaţii. Schema prezentată alăturat are caracter orientativ.

Mod de abordare. Abordarea obstacolului se va face din direcţia indicată în schiţa de parcurs, abordând prima oară butoiul din dreapta şi descriind un cerc complet în jurul acestuia (360°), apoi prin schimbarea direcţiei (schimbare de mână) concurentul va descrie un arc de cerc şi în jurul celui de-al doilea butoi (180°), urmând ca pe al treilea butoi să-l încercuiască complet (360°), astfel încât să părăsească obstacolul tot pe acolo pe unde a intrat iniţial, dar în sens opus. Toate schimbările de direcţie se vor face fix la jumătatea distanţei dintre butoaie. Obiectivul acestui obstacol este acela de a evidenţia lejeritatea şi uşurinţa de a schimba direcţia şi de a depăşi pasaje strâmte, conservând viteza, atenţia şi impulsia. Abordarea obstacolului se va efectua după cum urmează: calul urmează traiectoria de parcurs şi abordează pe linia de mijloc butoaiele, înconjurând complet butoiul din dreapta şi orientându-se către cel de-al doilea butoi, schimbând mâna pe linia imaginară dintre cele două butoaie. Apoi se îndreaptă către cel de-al treilea butoi, schimbă mâna pe linia imaginară dintre cele două butoaie şi efectuează o voltă în jurul celui de-al treilea butoi. Obstacolul este părăsit printre aceleaşi două butoaie, prin care s-a început abordarea acestuia. Alura în care urmează a fi abordat obstacolul este indicată în Tabelul cu Aluri [TA].

Descriere. Poarta poate fi construită atât din material dur (lemn, metal etc.) cât şi din frânghie între două picioare care vor fi solid fixate în sol (în mod special pentru proba de Viteză). Are o înălţime la prinderi de 1,30m şi o lăţime de cel puţin 2m şi trebuie construită, astfel încât să se poată deschide în ambele părţi; va fi prevăzută cu cârlig de închidere. Schema prezentată alăturat are caracter orientativ.

Mod de abordare. Concurentul va aborda acest obstacol din direcţia indicată în schiţa de parcurs, astfel: folosind obligatoriu mâna dreaptă pe toată durata, va desface cârligul şi, ţinând tot timpul mâna pe poartă, va trece cu calul în cealaltă parte, va închide poarta punând cârligul la loc. Sub pedeapsa eliminării, călăreţul este obligat să ţină tot timpul mâna dreaptă pe poartă, până la închiderea completă a  cârligului.

Abordarea obstacolului se va efectua după cum urmează: calul se apropie perpendicular (unghi de 90°) de obstacol în alura specificată în Tabelul cu Aluri [TA].
Înainte de poartă se efectuează o tranziţie la pas. Cuplul cal-călăreț va efectua o întoarcere pe trenul anterior (deplasare de crupă) fie către stânga, fie către dreapta, funcţie de sistemul de închidere al porţii (zăvor) şi se poziţionează paralel cu poarta. Calul rămâne pe loc. Fără a lua mâna de pe poartă se trece prin deschizătura porţii. Imediat ce calul este pe partea cealaltă a porţii, cuplul cal-călăreț se poziţionează paralel cu poarta, astfel încât sportivul să o închidă. Calul rămâne pe loc. După o întoarcere pe trenul posterior de un sfert de cerc, se continuă traseul în alura specificată în Tabelul cu Aluri [TA].

Descriere. Obstacolul constă din:

-două bare cu lungimea de aproximativ 4m dispuse paralel la o distanţă de minim 1,2m respectiv maxim 1,5m una de cealaltă, pe suporţi fixaţi bine la sol, la o înălţime de maximum 0,60m, astfel încât să formeze un coridor.

-un clopoţel la capătul coridorului, atârnat de o sfoară pe un suport aflat la o înălţime de 2m. Schema prezentată alăturat are caracter orientativ.

Mod de abordare. Concurentul intră pe coridor până la capătul acestuia, opreşte calul, sună (atinge, loveşte) clopoţelul, iese din coridor mergând cu spatele, până când calul a depăşit complet coridorul, se îndreaptă spre următorul obstacol.

Coridorul poate avea şi forma literei „L”.

Abordarea obstacolului se va efectua după cum urmează: Cuplul cal-călăreț păşeşte pe coridor şi merge până la sfârşitul acestuia. Călăreţul atinge clopoţelul şi apoi face mers înapoi până când picioarele din faţă ale calului au părăsit intrarea coridorului (respectiv până în momentul în care a depăşit începutul obstacolului, determinat de marcajele roşu şi alb). Dacă nu se aude sunetul clopoţelului, cuplul cal-călăreț este eliminat.

Descriere. Acest obstacol constă dintr-o masă cu înălţimea de maxim 1,3m pe care se aşează un recipient cu toartă (ex.: o carafă de apă, pocal). Schema prezentată alăturat are caracter orientativ.

Mod de abordare. Modul în care se abordează acest obstacol este: concurentul se apropie de masă (galop, trap, pas), opreşte, ia cana (pocalul, recipientul), o ridică deasupra capului, aşează cana (pocalul, recipientul) la loc pe masă fără a o răsturna; pleacă spre următorul obstacol.

Abordarea obstacolului se va efectua după cum urmează: cuplul cal-călăreț se apropie de masă în alura precizată în Tabelul cu Aluri [TA]. Călăreţul efectuează o oprire (imobilitate) şi ridică cana de pe masă deasupra capului, astfel încât să se vadă clar mişcarea, iar apoi pune recipientul înapoi pe masă. Dacă pocalul/sticla/recipientul nu este ridicat în mod vizibil, cuplul cal-călăreț este eliminat (valabil atât pentru proba de Maniabilitate (Stil), cât şi pentru proba de Viteză). În cazul în care masa sau pocalul/sticla/recipientul cade la pământ, înainte ca cuplul cal-călăreț să se deplaseze mai departe, sportivul descalecă, repune cana (pocalul, recipientul) înapoi pe masă, încalecă şi apoi îşi urmează traseul.

Descriere. Constă în dispunerea pe suporţi de lemn nu mai înalţi de 0,20m a literei „L”, formate din patru bare cu un interval de maxim 1,5m între ele. Schema prezentată alăturat are caracter orientativ.

Mod de abordare. Concurentul:

  • fie parcurge culoarul de forma literei „L” până la capăt, urmând să abordeze un alt obstacol,
  • ori parcurge culoarul de forma literei „L” până la capăt, urmând ca apoi să facă mers înapoi pe acelaşi traseu, ulterior să abordeze alt obstacol;

În cadrul acestui obstacol se poate poziţiona la capătul culoarului pe un suport de 1,60m înălţime, un pahar pe care concurentul îl ia, face mers înapoi şi îl pune pe un alt suport de aceeaşi mărime, aflat la intrarea în culoarul de forma literei „L”.

Descriere. Obstacolul constă din dispunerea pe suporţi de înălţimea între 5 – 10cm a unei bare cu diametrul nu mai mare de 10cm şi o lungime de maxim 4m. Începutul şi finalul obstacolului au marcaje roşu şi alb. Direcţia în care este îndreptat capul calului la abordarea acestui obstacol poate fi stabilită de Juriul de  Teren [JT].

Mod de abordare. Concurentul se va apropia de obstacol din dreapta, sau din stânga, după cum este descris în schiţa parcursului şi se va poziţiona  perpendicular peste bară şi va trece având bara între picioarele din faţă şi cele din spate ale calului, de la un capăt la altul al barei, fără s-o atingă. Abordarea acestui obstacol, în cadrul probei de Maniabilitate (Stil), se va face după cum urmează: concurentul conduce calul în alura corespunzătoare şi drept spre marcajul de început al obstacolului. Înainte de marcaj se efectuează o tranziţie la pas şi o scurtă întoarcere pe trenul anterior (deplasare de crupă) înainte de  bară. Obstacolul se trece în travers. Pe tot parcursul efectuării exerciţiului, bara trebuie să se găsească între picioarele din faţă şi cele din spate ale calului, fără ca acesta să o atingă. Încrucişarea picioarelor calului trebuie să fie vizibilă. Se consideră că obstacolul a fost abordat, atunci când cuplul cal-călăreț trec de marcajul de final al obstacolului. Obstacolul poate fi format şi dintr-o succesiune de bare, iar alura pentru abordarea acestui obstacol este specificată în Tabelul cu Aluri [TA]. La proba de Viteză concurentul poate alege alura şi direcţia capului calului.

Descriere. Obstacolul este format dintr-un recipient (butoi) în care se află o suliţă (garrocha). Schema prezentată alăturat are caracter orientativ.

Mod de abordare. Concurentul se va apropia de butoiul în care se află suliţa, o va lua şi îşi va continua deplasarea, având suliţa în mână. Abordarea obstacolului se va efectua după cum urmează: concurentul se
apropie de butoi (sau de recipientul în care se găseşte suliţa (garrocha)) şi ia suliţa (garrocha). Călăreţul galopează conducând calul cu o singură mână pe dârlogi (mâna stângă), se apropie de butoiul în care este
suliţa (garrocha). Va fi notat cu o notă superioară dacă ia suliţa (garrocha) din mers, fără a descrie un cerc în jurul butoiului. Va fi notat cu o notă inferioară dacă descrie un cerc în jurul butoiului, înainte de a lua suliţa (garrocha). Calul trebuie să menţină ritmul galopului pe tot parcursul exerciţiului. În cazul în care butoiul (recipientul) cade, călăreţul trebuie să descalece şi să repună butoiul la loc, apoi să reia mişcarea. În cazul în care sportivul nu ia suliţa sau o scapă şi nu o ridică, atunci cuplul cal-călăreț este eliminat (valabil atât pentru proba de Maniabilitate (Stil), cât şi pentru proba de Viteză). Dacă butoiul (recipientul) este doborât şi nu este pus la loc, atunci cuplul cal-călăreț este eliminat(valabil atat pentru proba de Maniabilitate (Stil) cat si pentru proba de Viteza).

Descriere. Obstacolul este format dintr-un suport în forma unui taur, sau orice alt suport care să permită susţinerea cercului şi un cerc cu diametrul de 15cm.
Un cerc cu diametrul de 15cm va fi dispus pe un suport, la o înălţime care să permită luarea acestuia cu suliţa. Forma suportului face obiectul imaginaţiei
organizatorilor (taur, bilă, suport vertical etc).

Mod de abordare. Abordarea obstacolului se va efectua după cum urmează: cu vârful suliţei se ia cercul în galopul calului.

Descriere. Un butoi (recipient) de aceeaşi formă, sau diferită de a butoiului (recipientului) din care s-a luat suliţa (garrocha) – (poate fi folosit şi acelaşi butoi) în care concurentul va pune suliţa cu vârful în sus (având cercul pe suliţă tot timpul). Schema prezentată alăturat are caracter orientativ.

Mod de abordare. Obstacolul este similar celui de la Nr. 13, cu menţiunea că suliţa (garrocha) trebuie pusă în butoi. În cazul în care butoiul (recipientul) va fi împins în timp ce se pune suliţa (garrocha), sau dacă suliţa (garrocha) atinge fundul butoiului (recipientului) şi cade din butoi (recipient) afară, concurentul trebuie să descalece şi să refacă obstacolul. Dacă butoiul (recipientul) este doborât şi nu este pus la loc, atunci cuplul cal- călăreț este eliminat.

Obstacolul se consideră depăşit, dacă suliţa rămâne în butoi cu cerc cu tot.

Varianta nr. 1
Descriere. Obstacolul este format din două jaloane dispuse la distanţa de 1,2m între ele, înălţimea  jaloanelor va fi la maxim 2m şi care nu sunt ancorate în pământ. Pe unul dintre jaloane se găseşte pus un pahar cu gura în jos (alternativ: o piesă vestimentară: haină, vestă, şapcă). Schema prezentată alăturat are caracter orientativ.

Mod de abordare. Concurentul se opreşte între cele două jaloane, ia paharul şi-l pune de pe un jalon pe altul şi pleacă mai departe.

Abordarea obstacolului se va efectua după cum urmează: cuplul cal-călăreț se îndreaptă către obstacol în alura specificată în Tabelul cu Aluri [TA]. Înainte de marcajul de început (roşu/ alb) se va efectua o tranziţie către oprire, iar calul se va opri între cele două jaloane. Punctul în care se opreşte calul trebuie ales de asemenea manieră, încât să permită călăreţului să manevreze cu uşurinţă paharul (sau piesa vestimentară) menţinând imobilitatea calului. Cuplul cal-călăreț părăseşte obstacolul în alura specificată în Tabelul cu Aluri [TA].

Varianta nr. 2
Descriere. Obstacolul este format din 6 (şase) jaloane dispuse paralel câte trei la o distanţă de 2,5m unul de altul. Coridorul astfel format are o lăţime între 1,5 – 2m. La ultima pereche de jaloane se află un pahar (fie pe jalonul drept, fie pe jalonul stâng). Schema prezentată alăturat are caracter orientativ.

Mod de abordare. Abordarea obstacolului se va efectua după cum urmează: cuplul cal-călăreț trece prin coridor în alura specificată în Tabelul cu Aluri [TA] până la ultima pereche de jaloane, unde este paharul. Calul este oprit în dreptul ultimei perechi de jaloane şi rămâne pe loc. Paharul este luat de către concurent cu mâna dreaptă/stângă şi este păstrat pe toată durata slalomului înapoi. Calul trebuie să parcurgă tot drumul până la prima linie de jaloane în mers înapoi. La prima pereche de jaloane calul se opreşte şi concurentul pune paharul pe jalonul corespunzător. În cazul în care concurentul este dreptaci şi îşi începe evoluţia pe mâna dreaptă, atunci paharul este pus pe primul jalon drept. În cazul în care concurentul este stângaci şi îşi începe evoluţia pe mâna stângă, atunci paharul este pus pe primul jalon stâng. Nu este permisă schimbarea mâinilor pe durata efectuării exerciţiului. Cuplul cal-călăreț părăseşte obstacolul în mers înapoi, până când toate cele patru picioare ale calului au depăşit marcajul de început al obstacolului (roşu/ alb). Se consideră că obstacolul a fost depăşit, atunci când toate jaloanele de pe partea aleasă pentru efectuarea exerciţiului rămân în picioare şi paharul este pus pe jalonul corect. În cazul în care, pe această parte cade un jalon, acesta trebuie repus la loc de către călăreţ, apoi trebuie pus paharul pe jalon, sub pedeapsa eliminării.

Proba de viteza

Proba de Viteză a fost creată pentru a evidenţia capacitatea de coordonare şi anticipare a călăreţului, precum şi – din partea calului – a supunerii, atenţiei şi fineţei.

Obstacolele trebuie trecute cât mai repede posibil. Concurentul – sub pedeapsa eliminării – nu are voie să treacă printr-un obstacol (pentru a-şi uşura sau scurta traseul), dacă acesta nu a fost traversat anterior.

În această probă se punctează doar rapiditatea. Câştigător este cuplul care termină traseul în timpul cel mai scurt.

Proba de lucru cu vacile

Este o proba pentru echipe.

Vaca + cuplul călăreţ/cal (capul calului) trebuie să intre în ţarc
• doar pentru concurenţii de la nivelul Avansaţi şi Internaţional, recomandare WAWE (World Association for Working Equitation).

• Proba pe echipe se va ţine în condiţiile în care: • fiecare echipă va fi formată din 4 membri • la start de vor prezenta cel puţin 3 echipe

• clasamentul final va fi însumarea rezultatelor celor mai bine clasate 3 cupluri sportiv – călăreţ din cei 4 membri ai echipei

• toţi membrii echipei sunt obigaţi, sub pedeapsa descalificării echipei, să participe la toate probele